Koristimo kolačiće

Klikom na opciju „Prihvati sve kolačiće“, pristajete na čuvanje kolačića na vašem uređaju kako biste poboljšali navigaciju sajtom, analizirali korišćenje sajta i pomogli u našim marketinškim naporima. Pravila o privatnosti >

Podešavanja kolačića

Centar za preferencije privatnosti

Kada posetite bilo koju internet lokaciju, ona može da skladišti ili preuzima informacije iz Vašeg pretraživača, uglavnom u obliku kolačića. Ove informacije mogu se odnositi na korisnika, njegove preferencije ili njegov uređaj i najčešće se koriste kako bi se osiguralo da internet lokacija radi onako kako korisnici očekuju. Ove informacije obično ga ne identifikuju direktno, ali mu mogu pružiti personalizovanije iskustvo na mreži. Iz razloga što poštujemo pravo Korisnika na privatnost, možete odlučiti da ne prihvatite određene vrste kolačića. Da biste saznali više i promenili naša podrazumevana podešavanja, kliknite na naslove pojedinačnih kategorija. Međutim, blokiranje nekih vrsta kolačića može da utiče na Vaše iskustvo sa internet sajtom i uslugama koje možemo da ponudimo.
Više informacija

Upravljajte postavkama saglasnosti

+ - Strogo neophodni kolačići
Uvek aktivni
Ovi kolačići neophodni su za funkcionisanje internet stranice i ne mogu se onemogućiti u našim sistemima. Obično se postavljaju samo kao odgovor na radnje koje preduzima korisnik, koje podrazumevaju traženje usluga, kao što je podešavanje postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca. Možete da podesite pretraživač da blokira ili Vas upozori na ove kolačiće, ali neki delovi sajta neće raditi. Ovi kolačići ne čuvaju nikakve lične podatke.
+ - Kolačići izvedbe
Ovi kolačići nam omogućavaju da brojimo posete i izvore saobraćaja kako bismo mogli da merimo i poboljšamo izvedbu naše internet stranice. Pomažu da se utvrdi koje stranice su najpopularnije i najmanje popularne i da vidite kako se posetioci kreću po sajtu. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su objedinjene i anonimne. Ako korisnik ne dozvoli upotrebu ovih kolačića, nećemo znati kada je posetio našu internet stranicu.
Takmičarska zona za mehaničare

Pravila o privatnosti

Hvala Vam što ste posetili našu internet stranicu i što ste zainteresovani za našu kompaniju. Zaštita vaših ličnih podataka važno je pitanje za nas. Iz tog razloga, poštovanje strogih zakonskih odredbi o zaštiti podataka za nas je nešto što se podrazumeva. U centru zaštite podataka je pitanje transparentnosti. Stoga želimo da uvek budete sigurni u kojim slučajevima čuvamo neke Vaše lične podatke, u koje svrhe ih koristimo, ali i kako možete ograničiti ili sprečiti njihovu upotrebu. Naše pravila o privatnosti ličnih podataka osmišljeni su u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka.

I. Administrator
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, POLSKA
Tel. +48 65 572 89 00

II. Adresa službenog lica za zaštitu podataka
Možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na sledećoj adresi: data.protection@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, POLSKA

III. Zakonski osnov za obradu
Prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke samo ako smo za to zakonski ovlašćeni ili ako ste dali saglasnost.
U slučajevima kada dobijemo saglasnost subjekta podataka za obradu ličnih podataka, čl. 6. stav 1., slovo a. Opšte uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR), služiće kao pravni osnov za obradu ličnih podataka.
U slučaju obrade ličnih podataka, koja je neophodna za izvršenje ugovora u kome je subjekt podataka strana, čl. 6. stav 1b, GDPR-u će poslužiti kao pravni osnov. Ovo se odnosi i na poslove obrade koji su neophodni za obavljanje aktivnosti pre potpisivanja Ugovora.

U slučajevima kada je obrada ličnih podataka neophodna za ispunjenje zakonske obaveze kojoj podleže naša kompanija, čl. 6. stav 1. slovo c, GDPR-u će služiti kao pravni osnov. Kao kompanija, podležemo zakonskim obavezama čuvanja podataka.
Ako vitalni interesi nosioca podataka ili drugog fizičkog lica zahtevaju obradu ličnih podataka, čl. 6. stav 1. slovo d, GDPR-u će služiti kao pravni osnov.
Ako je obrada neophodna za zaštitu legitimnih interesa naše kompanije ili treće strane i interesi, osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose ne pretežu nad prvim interesom, čl. 6. stav 1. slovo f, GDPR-u će služiti kao pravni osnov za obradu.

IV. Primalac podataka
Po pravilu, obrađujemo lične podatke, samo ako smo za to dobili Vašu saglasnost ili ovlašćenje po zakonu. Ovo se odnosi i na prenos podataka trećim licima. Vaše lične podatke ne prenosimo trećim licima u svrhe direktnog marketinga.

Vaši podaci će se obrađivati i koristiti unutar EU / EEA. Međutim, za neke procese neophodna je i obrada izvan EU / EEA. Ako se Vaši podaci obrađuju van EU / EEA, mi ćemo preduzeti sve neophodne mere da osiguramo da je obrada u skladu sa odredbama o zaštiti podataka iz čl. 44 GDPR-a. Vaše lične podatke možemo deliti sa sledećim primaocima u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka:
 - treća lica koja nas podržavaju u vođenju veb-stranice;
 - unutar grupe MANN+HUMMEL;
 - u sklopu važnih pravnih postupaka.

Takođe preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo lične podatke od krađe, drugih oblika gubitka, zloupotrebe i bilo kakvog neovlašćenog pristupa tokom obrade.

V. Vaša prava
Prava subjekata na koje se podaci odnose
Ako se Vaši lični podaci obrađuju, Vi ste subjekt podataka u smislu GDPR-a. Vaša prava regulisana su u poglavlju II GDPR-a. Imate pravo pristupa podacima koje obrađuje Administrator, pravo na ispravku, pravo na ograničenje obrade, pravo na žalbu, pravo na informacije, pravo na prenos podataka, pravo na prigovor na obradu, pravo na povlačenje saglasnost i pravo da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi.
Da biste ostvarili svoja prava kao subjekt podataka, pošaljite imejl na: data.protection@mann-hummel.com

Pravo žalbe nadzornom organu
Bez obzira na bilo koji drugi pravno ili sudsko rešenje, imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu, posebno u državi članici u kojoj imate prebivalište, gde se nalazi Vaše radno mesto ili gde je došlo do navodnog kršenja, ako smatrate da obrada Vaših ličnih podataka krši odredbe GDPR-a.
Nadzorni organ kome je pritužba upućena obaveštava podnosioca pritužbe o statusu i ishodu pritužbe, uključujući mogućnost preduzimanja pravnih radnji u skladu sa čl. 78. GDPR-a.
Na osnovu čl. 77 GDPR-a, svoju žalbu možete uputiti poljskom organu za zaštitu podataka (https://uodo.gov.pl/en)

VI. Zadržavanje prava na promenu politike
Zadržavamo pravo da ovu politiku privatnosti podataka prilagodimo zakonskim odredbama.

VII. Strona www MANN+HUMMEL FT Poland
takmicenja.filtron.eu
Kada posećujete našu internet stranicu, opšte informacije o ovom procesu automatski se čuvaju u datoteci evidencije. Ovo je samo u sistemske svrhe. Sačuvani podaci o korišćenju ne čuvaju se zajedno sa drugim ličnim podacima.

Sledeći podaci čuvaju se svaki put kada posetite internet lokaciju:
 - anonimne IP adrese;
 - datum i vreme zahteva (GMT);
 - lokacija pristupa;
 - poruka koja obaveštava da li je „glasanje“ (polling) bilo uspešno (statusni kod);
 - količina prenetih podataka;
 - internet stranica na kojoj je pristup obavljen;
 - opis tipa pretraživača koji se koristi;
 - operativni sistem koji se koristi.
Navedeni podaci se ne prosleđuju trećim licima i ne vrši se nikakva druga analiza, osim ako za to postoji zakonska obaveza.

Kontakt
Ako nas kontaktirate, mi ćemo sačuvati Vaše podatke kako bismo obradili Vaš upit i u slučaju da je potrebna dalja prepiska.

Lični podaci prikupljaju se putem našeg kontakt obrasca kako bismo obradili Vaš upit. Obavezne informacije označene su zvezdicom (*). Svi ostali detalji daju se dobrovoljno.

Svi podaci se brišu nakon što je obrada Vašeg zahteva završena i svrha više nije primenjiva ili skladištenje više nije neophodno ili će se primeniti ograničena obrada ako postoje zakonske ili na drugi način propisane obaveze skladištenja.

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka su:
 - čl. 6. stav 1 slovo a GDPR-a, ako ste dali svoju saglasnost;
 - čl. 6. stav 1 slovo b GDPR-a;
 - čl. 6. stav 1 slovo f GDPR-a, jer je u našem legitimnom interesu da odgovorimo na Vaše upite.

MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG deo je MANN+HUMMEL grupe. Da bismo obradili Vaš upit, možda će biti potrebno da prosledimo Vaše podatke i zahteve u okviru MANN+HUMMEL grupe. Ovi podaci neće biti prosleđeni drugim trećim stranama u ovom kontekstu. Ovi podaci koristiće se samo za obradu Vašeg upita. Kada se Vaš zahtev u potpunosti obradi, ovi podaci se potpuno brišu. Izuzetak je kada podaci podležu zakonskom periodu čuvanja ili drugoj određenoj obavezi čuvanja.

VIII. Kolačići
Koristimo kolačiće na našoj internet stranici. Ovo su privremeni kolačići i automatski se brišu kada zatvorite pretraživač. Njima posebno pripadaju kolačiće sesije. Takođe koristimo trajne kolačiće. Oni se automatski brišu nakon određenog vremenskog perioda, koji se može razlikovati u zavisnosti od kolačića koji se koristi.

Koristimo sledeće vrste kolačića:
 - neophodni kolačići;
 - kolačići za analizu učinka;
 - kolačići za marketinške svrhe (marketinški kolačići).

Pravni osnov za korišćenje kolačića je:
 - čl. 6. stav 1. slovo f. GDPRa-a;
 - čl. 6. stav 1. slovo a. GDPR-a.

Lista kolačića
Kolačić je mali deo podataka (tekstualna datoteka) koji internet stranica, kada je poseti Korisnik, od Korisnikovog pretraživača traži da ih sačuva na svom uređaju kako bi zapamtio informacije o Korisniku, kao što su željeni jezik ili detalji za prijavu. Ovi kolačići postavljeni su od naše strane i zovemo ih kolačići prve strane (kolačići iste kompanije). Za reklamne i marketinške svrhe takođe koristimo kolačiće trećih strana - koji dolaze od domene koja nije domena internet lokacije koju posećujete. Tačnije, koristimo kolačiće i druge tehnologije za praćenje u sledeće svrhe:

Strogo neophodni kolačići
Ovi kolačići neophodni su za funkcionisanje internet stranice i ne mogu se onemogućiti u našim sistemima. Oni se obično postavljaju samo kao odgovor na radnje koje preduzimate a koje uključuju traženje usluga, kao što je podešavanje Vaših preferencija privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca. Možete da podesite pretraživač da blokira ili vas upozori na ove kolačiće, ali neki delovi sajta neće funkcionisati. Ovi kolačići ne čuvaju nikakve lične podatke.

Podgrupa kolačića Kolačići Korišćeni kolačići
takmicenja.filtron.eu PHPSESSID Prva strana
youtube.com SID, SIDCC, APISID, SAPISID, SSID, HSID, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, LOGIN_INFO, CONSENT, DEVICE_INFO Trećih

Funkcionalni kolačići
Ovi kolačići omogućavaju internet stranici da pruži veću funkcionalnost i personalizaciju. Možemo ih postaviti mi ili treći provajderi čije su usluge dodane na naše internet stranice. Ako ne dozvolite ove kolačiće, neke ili sve ove usluge možda neće ispravno funkcionisati. Trenutno ne koristimo nikakve funkcionalne kolačiće.

Kolačići izvedbe
Ovi kolačići omogućavaju nam da brojimo posete i izvore saobraćaja kako bismo mogli da merimo i poboljšamo učinak naše internet stranice. Oni pomažu u određivanju koje stranice su najpopularnije i najmanje popularne te da vidite kako se posetioci kreću po sajtu. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su objedinjene i anonimne. Ako ne dozvolite ove kolačiće, nećemo znati kada ste posetili našu internet stranicu.

Podgrupa kolačića Kolačići Koristeni kolačići
google.com gid, _ga_4CY9L5X4J9, _gcl_au, _ga Trećih

Kolačići za marketinške svrhe, povezane s reklamama i njihovim primaocima
Ove kolačiće mogu postavljati naši reklamni partneri preko naše internet stranice. Ove kompanije mogu da ih koriste za izgradnju profila interesovanja Korisnika i prikazivanja odgovarajućih reklama na drugim sajtovima. Ne čuvaju direktno lične podatke, ali se zasnivaju na jedinstvenoj identifikaciji pretraživača i Internet hardvera. Ako Korisnik ne dozvoli na korišćenje ovih kolačića, imaće manje ciljno reklamiranje.

Podgrupa kolačića Kolačići Koristeni kolačići
facebook.com _fbp Trećih

Vreme skladištenja, mogućnost prigovora i brisanja
Kolačići se čuvaju na računaru Korisnika i prenose se na našu internet stranicu. Dakle, Korisnik ima potpunu kontrolu nad korišćenjem kolačića. Promenom podešavanja u Vašem internet pretraživaču, možete onemogućiti ili ograničiti prenos kolačića. Kolačići koji su već sačuvani mogu se izbrisati u bilo kom trenutku. Ovo se takođe može uraditi automatski. Ako onemogućite kolačiće za našu internet stranicu, možda nećete moći da koristite funkcije internet lokacije u punom obimu.

Google
Naša internet lokacija učitava JavaScript kod kompanije Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (u daljem tekstu Google). Ako je JavaScript aktiviran u Vašem pretraživaču i nema instaliran JavaScript blokator, vaš pretraživač može da prenese lične podatke Googleu. Da biste potpuno sprečili Google da izvršava JavaScript kod, možete da instalirate JavaScript blokator (npr. www.noscript.net ili www.ghostery.com).

Google ReCaptcha
Da bismo osigurali dovoljnu sigurnost podataka prilikom slanja obrazaca za kontakt i registraciju, koristimo Google ReCaptcha. Dobavljač je Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google ReCaptcha se koristi na našoj veb stranici da bi se razlikovalo da li podatke u obrasce unosi fizičko lice ili ih zloupotrebljavaju mašine i automatska obrada. Obrada podataka je zasnovana na našem legitimnom interesu u skladu sa čl. 6. stav 1. slovo f. GDPR-a. Google usluga uključuje obradu IP adresa i eventualno drugih podataka koje Google zahteva za uslugu ReCaptcha. U tom smislu, primenjuju se različite odredbe o zaštiti ličnih podataka kompanije Google Inc. Dodatne informacije o smernicama u vezi sa zaštitom podataka kompanije Google Inc. možete pronaći na www.google.de/intl/de/privacy lub www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

YouTube
Na našoj internet stranici učitava se servis kompanije YouTube firme Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View. Koristimo ovu uslugu da Vam ponudimo multimedijalni sadržaj. Za korišćenje ove usluge potrebna je saglasnost Korisnika u skladu sa čl. 6 stav 1. slovo a. GDPR-a. Tokom korišćenja usluge YouTube, Vaš pretraživač može da prenese lične podatke Googleu. Dalje detaljne informacije o obradi ličnih podataka možete pronaći u politici privatnosti YouTube: https://policies.google.com/privacy.

Link do društvenih medija
Na našoj internet stranici uključili smo linkove do naših profila na Facebooku i YouTubeu. Klikom na odgovarajući simbol, možete pristupiti našim profilima na određenim platformama društvenih medija.

Kao rezultat ove veze, operateri navedene platforme društvenih medija ne dobijaju nikakve podatke od Korisnika. Ako kliknete na jedan od ovih linkova, bićete preusmereni na odgovarajuću internet stranicu spomenute društvene mreže. U zavisnosti od podešavanja svog pretraživača, ovo se radi otvaranjem nove kartice ili skočnog prozora. Tek nakon promene URL adrese operater društvene mreže prikuplja i obrađuje Vaše podatke. Više informacija o privatnosti na Facebooku možete pronaći na ovom linku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Piksel za praćenje konverzija na Fejsbuku
Koristimo uslugu „Custom Audiences“ koju pruža Facebook (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ili Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) kao deo našeg onlajn oglašavanja zasnovanog na upotrebi. U tu svrhu u Facebook Ads Manager definišemo ciljne grupe Korisnika na osnovu specifičnih karakteristika, kojima se zatim prikazuju oglasi u okviru Facebook mreže. Facebook bira korisnike na osnovu informacija o njihovom profilu i drugih podataka koje su dali u okviru njihovog korišćenja Facebooka. Ako Korisnik klikne na oglas i zatim posjetite našu internet stranicu, Facebook dobija informaciju da je Korisnik kliknuo na reklamni baner preko Facebook piksela ugrađenog na našoj internet stranici.
U osnovi, nepovratna i nelična kontrolna suma (heš vrednost) generiše se iz podataka o korišćenju i prenosi na Facebook u analitičke i marketinške svrhe. U ovom procesu postavlja se Facebook kolačić. On prikuplja informacije o aktivnostima Korisnika na našoj internet stranici (npr. ponašanje pri pregledanju internet stranica, posećene podstranice, itd.). Za potrebe geografskog ciljanja oglašavanja, IP adresa Korisnika se takođe čuva i koristi. Ne koristimo „Custom Audiences“ uslugu Facebooka preko liste kupaca ili funkcije „naprednog podudaranja“.

Više informacija o svrsi i obimu prikupljanja podataka i njihovoj daljoj obradi i korišćenju od strane Facebooka, kao i o podešavanju opcija za zaštitu svoje privatnosti možete pronaći u Fejsbukovoj politici privatnosti na sledećem linku:
https://www.facebook.com/policy.php. Više informacija o Facebook pikselu i kako on funkcioniše možete pronaći na sledećem linku: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153. U podešavanjima svog Facebook naloga možete podesiti podešavanja u vezi sa oglasima koji vam se prikazuju na Facebook. Facebook piksel postavlja se samo uz saglasnost Korisnika.
Korišćenje piksela kao i skladištenje kolačića za konverziju zasnovano je na čl. 6. stav 1. slovo a GDPR-a.

VIDEO
+